Dalton

Op Daltonacademie de Meiboom leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag en ontwikkeling.
De Daltonacademie is een leer- en leefomgeving waar je je kunt voorbereiden op de complexe maatschappij met veel verschillende culturen.
Graag doen we dit in voortdurend overleg met ouders om samen te zorgen voor een optimale ontwikkeling van kinderen.

Wij werken vanuit de Daltonprincipes, een concept wat oorspronkelijk in Amerika is ontwikkeld door Helen Parkhurst.
Het concept sluit perfect aan bij deze tijd omdat kinderen naast basisvaardigheden als taal en rekenen ook vaardigheden leren die ze nodig hebben om te kunnen functioneren in de huidige en toekomstige maatschappij.
Hierbij kun je denken aan mediawijsheid, kritisch en creatief denken, zelfregulering, probleemoplossen, ICT basisvaardigheden, communiceren en samenwerken.