Kinderklankbordgroep

Er is een kinderklankbordgroep waarin kinderen leren hoe je volgens een democratisch model respectvol kunt meedenken en meebeslissen.
De kinderen van Daltonacademie de Meiboom die in de klankbordgroep zitten, komen een paar keer per jaar bij elkaar onder leiding van één van de medewerkers. Ze praten over ontwikkelingen die zij zien en meemaken binnen de Daltonacademie. Wij vinden het belangrijk om kinderen serieus te nemen in hun mening en wensen en willen ze op deze manier ook voorbereiden op hetgeen in de toekomst van hen gevraagd wordt aan democratische vaardigheden:
Samen…meedoen
Samen…verantwoordelijk voor de groep en voor elkaar
Samen…conflicten oplossen
Samen…omgaan met verschillen