BSO

KION


Buitenschoolse opvang: In samenwerking met KION is het ook mogelijk om gebruik te maken van buitenschoolse opvang (BSO). De BSO van de Daltonacademie wordt samengevoegd met De Aldenhove. Voorlopig is de BSO voor beide scholen op De Aldenhove.  De kinderen worden dan na school opgehaald  bij de Meiboom of bij de groep op De Aldenhove en naar de BSO ruimte in de Aldenhove gebracht. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor de BSO zal de naschoolse opvang op een van de twee scholen plaatsvinden. Ouders worden hierover tijdig ingelicht.
Op de woensdag en in de schoolvakantie is de BSO in de Prins Mauritsschool. Ook dan worden de kinderen opgehaald.
De ouders van de kinderen die van de BSO gebruik maken,  geven aan de leerkracht van het kind door op welke dagen het kind gebruik maakt van deze vorm van opvang en ouders geven ook zelf veranderingen door. Aanmelding kan bij Kion via j.bouw@kion.nl
Opvanglocatie KION 0-4 jarigen: Prins Mauritsschool

 

Andere mogelijkheid:

ABELTJE Buitenschoolse opvang: Kinderen worden van school gehaald, opvang tot 18.00 uur.
Tijdens vakantie hele dagen, met uitjes naar speeltuin, kinderboerderij etc. tel: 06.24793899  Lankforst 23-48 
Kinderdagverblijf : van 0-4 jaar, tel: 024-3434537 Meijhorst 6002       
Veel aandacht voor beweging, gezonde voeding en muziek.  www.abeltje-kinderopvang.nl