Voorschoolse opvang

KION


Als ouders belangstelling hebben voor voorschoolse opvang, dan graag aangeven bij de schoolleiding of bij KION. Bij voldoende aanmeldingen kan ook deze opvang georganiseerd worden.
Voor informatie en overige afspraken kunt u terecht bij de schoolleiding.