Meedenken

Oudergesprekken
In gesprek met ouders denken we samen na over wat het beste is voor kinderen. Er zijn een aantal gesprekken per jaar ingepland, maar ook kan iedereen tussentijds een afspraak met de leerkracht maken als dat wenselijk is.

De ouderklankbordgroep
In de klankbordgroep worden veel onderwerpen inhoudelijk besproken met betrekking tot het  onderwijssysteem en de organisatie van de Daltonacademie te maken hebben.
Verbeterpunten of veranderingen worden door ouders en de medewerkers opgepakt en waar nodig aan de MR voorgelegd.

Gesprekken met de directeur
De directeur nodigt een aantal keren per jaar willekeurig ouders uit voor een gesprek om te horen wat er leeft binnen de Daltonacademie.

Themaochtenden
Op de kalender van Digiduif staan data waarop themaochtenden plaatsvinden. Hier kunnen ouders praten over allerlei onderwerpen die met Daltonacademie de Meiboom te maken hebben. Op sommige momenten is er behoefte aan informatie over opvoedingsthema's, dan weer over ontwikkelingen die de wijk aangaan. Kortom de onderwerpen worden door de ouders zelf aangedragen.