Privacy

Privacy Daltonacademie de Meiboom

 

Op Daltonacademie de Meiboom wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

 

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy kunt u lezen in de schoolgids. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

 

Als u wilt weten hoe de digitale leermiddelen omgaan met de leerling gegevens, dan kunt u dat nalezen in de privacy bijsluiters die horen bij de leermiddelen die de school gebruikt. De school maakt gebruik van de volgende leveranciers: 
-      Malmberg:  
http://www.malmberg.nl/Disclaimer/Privacy-statement.htm
-      Zwijsen:
http://www.zwijsen.nl/Privacy-statement.htm
-       Mijnklas:
http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/privacy
-       Basispoort:
http://info.basispoort.nl/privacy
-      Digiduif:
https://www.digiduif.nl/privacy-statement/