Wat we doen

Persoonlijke ontwikkeling

 

We leren de kinderen werken met ik-doelen. Daarmee kunnen we de persoonlijke ontwikkeling volgen. Het uiteindelijke doel is dat kinderen hun eigen persoonlijke ontwikkeling en leeropbrengsten in een portfolio in kaart leren brengen. Ook leren ze dit presenteren naar ouders en leerkrachten.

 

Leeropbrengsten

 

Wij gebruiken het Cito leerlingvolgsysteem om onze leeropbrengsten te meten. Op www.scholenopdekaart.nl zijn de schoolresultaten van de afgelopen jaren te vinden. Ook de uitstroom naar het voortgezet onderwijs is daar te vinden.

 

Wereld oriƫntatie in thema's

 

We werken met de hele school aan thema's, afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Uitstapjes worden zoveel mogelijk gekoppeld aan een thema, zodat de kinderen datgene wat ze geleerd hebben in de praktijk kunnen zien of toepassen. ICT is daarbij een belangrijk middel om de zogeheten 21e eeuwse vaardigheden te ontwikkelen.

Model_21e_eeuwse_vaardigheden.jpg