Groepen

Persoonlijke ontwikkeling

Alle leerlingen worden begeleid in hun persoonlijke ontwikkeling. Daarbij gaan we steeds meer met een portfolio werken waarin kinderen leerdoelen formuleren, waarop ze samen met leerkrachten, ouders, pedagogisch medewerkers en sociaal cultureel werkers reflecteren. Deze ontwikkeling vindt met name plaats in de basisgroepen (peuters, 1 t/m 4, 5 t/m 8) en tijdens de naschoolse activiteiten.

 
doorlopende leerlijnen.png

 

Leeropbrengsten

Alle kinderen van de Daltonacademie worden gevolgd en begeleid in de ontwikkeling van hun leerproces. Hierover hebben de kinderen, pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders regelmatig overleg. Deze ontwikkeling vindt met name plaats in de instructiegroepen die op maat georganiseerd worden.