Ketenpartners 

De Meiboom als geheel werkt samen met verschillende ketenpartners. De Meiboom is een plek waar leerlingen, leerkrachten en ouders gezamenlijk werken aan een zelfstandige, nieuwsgierige, reflectieve en verantwoordelijke levenshouding. 

Kijk voor meer inhoudelijke informatie op de volgende pagina’s