Onze missie 

Als kinderen bij ons op school zitten geven wij alle voorrang aan het leren lezen, goed taal- en rekenonderwijs en op een fijne manier met elkaar om leren gaan. Wij bieden een rustig en stabiel schoolklimaat, met duidelijke kaders en prettige omgangsvormen.
Dit doen wij bewust als tegenhanger van de huidige stressvolle tijden met snelle maatschappelijke veranderingen.
Met een deskundig team van leerkrachten gaan wij dag in dag uit voor steengoed onderwijs, waardoor kinderen zich optimaal ontwikkelen en ze de beste kansen hebben om succesvol door te stromen naar het voortgezet onderwijs.


Respect

De Meiboom is een school waarbinnen de kinderen, de ouders en de medewerkers zich prettig (gezien, gehoord en gekend) voelen.
Een respectvolle omgang met elkaar en onze omgeving vinden wij normaal en verwachten wij van elkaar. Hierdoor is er een positieve schoolcultuur waarin kinderen
op een fijne wijze kunnen leren, spelen en ontwikkelen. Samen met ouders willen wij het beste voor de kinderen.

We vertrouwen op elkaars goede intenties en werken vanuit deze basis samen in het belang van het best mogelijke onderwijs voor de kinderen.