Eén van de basisvoorwaarden voor kunnen leren is je veilig voelen

De Meiboom als veilige school

Naast weten dat je geen kwaad aangedaan wordt, voelt het ook veiliger als je weet wat er van je verwacht wordt. Als de gang van zaken voorspelbaar is en je ook invloed uit kunt oefenen op hoe en wanneer jij dingen doet.

Autonomie binnen de kaders die de school aangeeft, leert kinderen te oefenen met hun grenzen ontdekken, fouten mogen maken, zeggen wat ze willen en luisteren naar elkaar op een respectvolle manier.

Natuurlijk is een gemeenschap als een school nooit vrij van conflicten. Met elkaar omgaan op een vriendelijke en respectvolle manier moet je leren en ervaren. De Meiboom geeft de leerlingen die ruimte en ondersteunt ze hierbij. Zo maken we met elkaar een plek waar er voor ieder met zijn of haar eigenheid ruimte is.

Kinderen verdienen een veilige schoolomgeving en positieve en gezonde relaties met hun klasgenoten. Eén van de middelen die wij daarbij inzetten is KiVa. Een beproefde anti-pest methode, ontwikkeld in Finland. KiVa richt zich niet alleen op de pester of het slachtoffer, maar op de groep als geheel. Ze leren nadenken over de verschillende rollen bij pesten, hun aandeel, passief of actief en denken samen na over oplossingen om te zorgen dat iedereen in de groep een positieve bijdrage levert. Dit kost tijd en inspanning, maar wij geloven dat het uiteindelijk bijdraagt aan een veilige school.

De Meiboom als gezonde school

Goed voor jezelf zorgen moet je leren. Dat leer je thuis van je ouders, maar ook op school. Daarom is het van groot belang dat wij uitdragen wat wij voorstaan: teach what you preach.Bewegen en gezond eten horen daarbij.

Wij vragen daarom om de kinderen alleen gezond en voedzaam eten mee te geven naar school. Voor de pauze betekent dit fruit of groente, indien nodig in een afgesloten plastic bakje. De kinderen kunnen naar behoefte water drinken in de klas. 

De kinderen gaan zolang het weer dat maar enigszins toelaat in de ochtend tijdens de pauze naar buiten. Daarnaast hebben alle kinderen twee keer per week gymles.

De Meiboom als rookvrije school

De Meiboom is een rookvrije school met een rookvrij schoolterrein en een rookvrije omgeving! Vanaf 1 augustus mag er in heel Nederland nergens meer in de school en op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd mag er niet in het zicht van de kinderen gerookt worden.  Waarom een rookvrij schoolterrein? 

Onze school wil kinderen  een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien.

Een rookvrije school met een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.  

Wij vragen iedereen om niet te roken, in het zicht van de kinderen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van de kinderen.