Taalleesonderwijs 

De Nederlandse taal krijgt extra veel aandacht op school. We leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om te kunnen communiceren. Ook om kennis van de wereld op te bouwen en de wereld om je heen te kunnen begrijpen is het nodig om de taal goed te leren gebruiken. Bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. 

Kortom: het goed kunnen, lezen, begrijpen, schrijven en spreken van de Nederlandse taal is essentieel voor gelijke kansen, een succesvolle schoolloopbaan en een gelukkig leven. 

Wij gaan in ons onderwijs uit van de referentieniveaus en onze eigen streefniveaus/doelen die we steeds bijstellen na toetsing. Voor kinderen die uitvallen bieden we extra ondersteuning. 

Ons lesprogramma geven wij vorm door uit te gaan van 'wat werkt'. We werken 'evidence informed': inzichten waarvan wetenschappelijk bewezen is dat het een positief effect heeft op de leerprestaties van kinderen.