Onze visie op identiteit 

De Meiboom is van oudsher een katholieke basisschool. Wij hebben regelmatig aandacht voor levensbeschouwelijke vorming. We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening, leefwijze en overtuigingen van anderen. Onze traditioneel Nederlandse en Christelijke identiteit komt in sobere, niet overtuigende vorm, terug in onze vieringen (Kerstmis, Sinterklaas, Carnaval en Pasen). Het overbrengen van geloof vinden we op de Meiboom een taak van ouders. 

Onze school besteedt regelmatig aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en met respect kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg).