Groeien doe je samen. Daarom houdt voor De Meiboom onze betrokkenheid niet op na schooltijd.

Samen met de partners van dit Brede School concept, peuterspeelzaal De Meibloem (KION) en Bindkracht10, creëren wij een doorgaande lijn voor de kinderen.

Wij geloven dat het voor kinderen belangrijk is zich geborgen en gezien te voelen. Door duidelijkheid in hoe wij met elkaar met de kinderen omgaan en wat wij uitdragen dragen wij bij aan veiligheid voor de kinderen.

Daarnaast geloven wij dat afstemming tussen de partners bijdraagt aan een ononderbroken ontwikkeling van de kinderen. Door af te stemmen in aanbod kunnen kinderen voortbouwen op wat zij geleerd en ervaren hebben.

Basisschool de Meiboom is onderdeel van de Daltonacademie (een Brede School concept).
Dit betekent dat we nauw samenwerken met diverse partners. Deze zijn zo betrokken bij de opvoeding en de opgroei van de kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 13 jaar. 

Binnen de Daltoncademie zijn daarvoor de volgende partners gevestigd:

Kion - Peutergroep De Meibloem

Peutergroep de Meibloem maakt deel uit van de Meiboom.  De peutergroep is ingericht met verschillende hoeken, waaronder een leeshoek, een huishoek en een blokkenhoek. Er wordt veel aandacht aan de taalontwikkeling en de sociale ontwikkelingen van jouw kind.

Aan alle kinderen die de peutergroep bezoeken wordt Voor‐ en Vroegschoolse Educatie (VVE) geboden. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat jouw kind een zo goed mogelijke start kan maken op de basisschool. Van jou als ouder verwachten we ook dat je de ontwikkeling van je kind thuis stimuleert door veel met je kind te spelen en boekjes voor te lezen.

Buitenspelen is gezond en belangrijk voor kinderen. Er is een prachtige groene speelplek  waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen, rennen, klauteren en veel kunnen ontdekken.

Bindkracht 10

Bindkracht10 organiseert binnen de Meiboom naschoolse activiteiten door middel van een aanbod op het activiteitenplein.

De kinderen kunnen hier na schooltijd spelen, leren en ervaringen opdoen. Er wordt gewerkt met kleine groepen, zodat er veel aandacht geschonken kan worden aan jouw kind. Op dinsdag is er aanbod voor groep 1-2 en woensdag voor 3-4, 5-6 en op donderdag voor 7-8.

De data van aanmelden krijg je via Social Schools en het aanmelden gebeurt in de kinderhuiskamer bij een van de medewerkers.

Cultuurhuis De Lindenberg
Daarnaast biedt de Lindenberg ( cultuurhuis) toneel- en danslessen aan na schooltijd. Deze lessen zijn gratis. Aan het begin van het schooljaar krijg je een overzicht wanneer en voor welke groep deze lessen aangeboden worden.
Bij de medewerker van Bindkracht10 kun je je kind aanmelden voor deze lessen.
De data van aanmelden krijg je via Social schools.