Samenwerken

Samen kom je verder. Wat de één niet kan of weet, kan een ander wellicht wel. Zo kun je van elkaar leren en elkaar aanvullen. Samenwerken wordt gezien als één van de belangrijkste bouwstenen van de samenleving.

Maar samenwerken moet je leren. De één kan dit van nature makkelijker dan de ander. Door samenwerken als kernwaarde op te nemen krijgen de leerlingen gedurende hun hele basisschoolcarrière de gelegenheid hier in te leren en te groeien. Door na te doen, te kijken wat er goed ging en wat anders kan, door succes te ervaren en te genieten van het samen gefixt hebben.

 

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Vrijheid is een begrip waarover makkelijk misverstanden ontstaan. Binnen Dalton heeft de vrijheid duidelijke kaders. De Daltontaken en -doelen geven aan wat er binnen welke tijd van de kinderen verwacht wordt. Zij hebben de vrijheid daar hun eigen keuzes in te maken wanneer, met wie en hoe ze deze taken doen.

Deze vrijheid groeit met hen mee. Binnen de kleutergroepen verwachten we niet dat zij een tijdspanne van een week of zelfs een maand kunnen overzien. We helpen ze stapsgewijs om steeds verder te kijken in hun planning. Net zoals wij ze zullen uitdagen om verder te kijken dan de veilige werkjes die zij al kennen en beheersen.

Vrijheid krijgen betekent ook dat je leert hoe je met jouw tijd, jouw klasgenoten en de middelen van de school omgaat. Vrijheid brengt verantwoordelijkheid met zich mee.

Voor zowel vrijheid als verantwoordelijkheid geldt dat je het leert door het te krijgen. Leren betekent ook dat je er fouten in mag maken en van deze fouten leert hoe het handiger kan.

 

Effectiviteit

Binnen Daltononderwijs willen we met de tijd, de middelen en de menskracht die we hebben het onderwijs zo effectief en efficiënt mogelijk indelen. We kijken daarom regelmatig samen met de kinderen naar wat zij geleerd hebben, maar ook naar wat zij zelf nog willen bereiken.

Met de verantwoordelijkheid en de vrijheid die zij krijgen binnen ons onderwijs leren zij vooruit te kijken, te plannen. Zij leren om te gaan met wellicht onverwachte situaties en daarop te in te spelen. Zij leren waar zij hulp mogen én moeten vragen of waar het handig is om samen met anderen te werken.

 

 

Zelfstandigheid

Ook zelfstandigheid ontwikkel je door het te krijgen. Stap voor stap. Zelfstandig leren en werken betekent actief leren en werken. De leerlingen leren hiermee actie ondernemen waar nodig, beoordelen wat juiste beslissingen zijn en wat daarvan de gevolgen zijn. Vaardigheden die hen hun hele leven van pas zullen komen.

 

Reflectie

Om te kunnen groeien en te leren van fouten moet je kunnen praten en nadenken over wat je wilt, over hoe je de dingen hebt aangepakt en wat de uitkomst daarvan is. Dat noemen we reflectie. Kinderen die kunnen reflecteren en daarvan leren en groeien ontwikkelen de vaardigheid tot werkelijk leren.

Het reflecteren wordt gebruikt om de groei in het schoolse werk te beoordelen met vragen als: Wat kun je nu wel wat je eerst niet kon? Hoe goed is het gelukt wat je als doel had gesteld? Waar wil je nu beter in gaan worden?

Reflecteren is daarnaast een onmisbare vaardigheid om je de andere Daltonkernwaarden eigen te maken.